DOSTĘP DO PROCESU

Do­stęp do procesu decyzyjnego możliwy jest tylko przy poparciu tej partii lub frakcji, która kontroluje działania aparatów administracyjnych. Parantelizm nie jest zatem zjawiskiem charakterystycznym dla demokracji zachodnich. Oddziaływania nieprawomocne obejmują różnorodne sytuacje, które nie mieszczą się w ramach „rutynowych” zachowań politycznych. Łączy je jeden element wspólny — ani system polityczny, ani personel administracji pań­stwowej nie są skłonne uznać nacisków i roszczeń grup interesów za prawo­mocne. Do kategorii tych interakcji możemy więc zaliczyć protesty, demon­stracje, przemoc, które należy uznać za wskaźnik wadliwości mechanizmów zaspokajania potrzeb określonych segmentów społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *