ANALIZA DANYCH EMPIRYCZNYCH

Czy środowisko studenckie jest zepsute, zdemoralizowane, wy­alienowane społecznie? Na to pytanie ankieta daje jednoznaczną od­powiedź. Jest to niewątpliwie środowisko elitarne i w pewnym sensie zamknięte, choćby ze względu na pewną barierę świadomościową i kulturalną. Swój poziom wychowania kulturalnego za dobry uważa 54,8 proc. respondentów płci męskiej oraz 58,7 proc. kobiet. Oznacza to, iż ludzie ci potrafią korzystać ze społecznego dorobku kulturalnego. Same zaś wartości kultury są w tym przypadku źródłem doznań emo­cjonalnych, na bazie których tworzy się uwewnętrzniony system wartości zainspirowany wartościami kulturalnymi. Przeżycie zaś wartości związane jest z uznaniem zawartej w niej powinności. Jako bardzo dobrą oceniają swoją kulturę w 9,6 proc. mężczyźni iw 12,5 proc. kobiety. Taka sama ocena wpływa decydująco na kreatywny stosunek do tych ludzi kultury oraz nieprzeciętną ich ak­tywność w tym względzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *