ASPIRACJE EDUKACYJNE

Wielu studentów traktuję to zjawisko jako ważne (23,5 proc. mężczyzn i 29,9 proc. kobiet). Ze stwierdzeniem „nieistotny” w niniejszych badaniach nie spotkano się. Łatwo zauważyć, że badani respondenci wykazują bardzo silne aspiracje edukacyjne. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że zdobywanie wiedzy jest zjawiskiem społecznie po­zytywnym i cennym. Środowisko studenckie możemy potraktować jako grupę elitarną o określonej kulturze, normach, zasadach, która doskonale rozumie prestiż i atrakcyjność pracy naukowej. Potwier­dzeniem tej opinii jest fakt, że część badanych wyraża chęć dalszego kształcenia się. Ma to ścisły związek z wyborem przyszłej profesji i stanowi dla nich wartość ambicjonalną.Aspiracje edukacyjne wypływają z dość mocnych przekonań, że nauka jest najważniejszą drogą do sukcesu zawodowego, a jednocze­śnie, że kulturowo cenne jest bycie człowiekiem wykształconym. Zgodne co do tego przekonania są frakcje badanych w oby­dwu populacjach. 53 studentów Politechniki Rzeszowskiej uznaje to zjawisko za bardzo ważne, 140 studentek WSP podziela tę opinię (Z = 1,574; p. 0,05).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *