ASPIRACJE OSOBISTE

Dążenia natury osobistej zajmują bardzo istotną pozycję wśród po­zostałych aspiracji. Udane życie rodzinne aż 92,3 proc. mężczyzn uznaje za najważniejsze w swoich dążeniach życiowych. Kobiety traktują tę kwestię porównywalnie z mężczyznami, plasując ją na pierwszym miej­scu. Wynika stąd fakt, że ideał spokojnego życia w gronie własnej rodzi­ny jest jednakowo ceniony przez całość badanej populacji. Świadczy to o wysokim poziomie świadomości badanych.W dalszej kolejności należy wymienić aspiracje związane z ży­ciem kulturalnym, rozrywką, przygodą. Konieczne jest skierowanie uwagi na to, iż rysuje się bardzo wyraźna różnica pomiędzy takimi wartościami, jak udane życie rodzinne a aspiracje, które wiodły prym w latach uczęszczania do szkół podstawowych i średnich. Na tej podstawie stwierdzić należy, że studenci stanowią grono społeczno­ści doświadczonej, realnie patrzącej na sytuację społeczno-gospodar­czą, o szerokim horyzoncie myślowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *