ASPIRACJE PERSPEKTYWICZNE

Zjawisko to uznawane jest przez kobiety w 84,1 proc. jako bardzo ważne, a 15,9 proc. traktuje ten problem jako ważny. Interesujące jest, że badani mężczyźni w 94,7proc. uważają wykształcenie i wychowanie przyszłych dzieci jako jedną z podstawowych aspiracji perspektywicznych. Pozostały procent bada­nych traktuje ten problem jako ważny. Wyniki te świadczą o stosunkowo dużej dojrzałości studentów w tym względzie i są potwierdzeniem faktu, iż badani zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie niesie za sobą brak rzetelnego wychowania i wykształcenia. Na drugim miejscu młodzież stawia udane życie rodzinne, wiąże się to ściśle z sytuacją jaka panuje w’ kraju. Destabilizacja gospodarki i makrostruktur społecznych powoduje koncentrację dążeń i zaintere­sowań jednostkowych na kręgu najbliższym – rodzinie, która zyskuje prioiytet i jest głównym źródłem zadowolenia z życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *