CEL I METODA BADAŃ

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wartości, przekonań i opinii respondentów. Podejmując badania nad wybranymi poglądami studentów uczelni rzeszowskich, próbowano na podstawie anonimowej ankiety zorientować się w następujących problemach:—jak przedstawia się hierarchia treściowa dążeń życiowych,jaki jest poziom perspektywicznych aspiracji na płaszczyźnie życia rodzinnego, zawodowego, ekonomicznego.Badania zostały przeprowadzone wśród studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Rzeszowskiej w roku akademic­kim 1994. Zbiorowość poddana badaniom liczyła 320 respondentów (w trakcie badań odrzucono 63 ankiety). Do dalszej analizy zakwali­fikowano 257 respondentów (w tym 73 – 28,4 proc. mężczyzn i 184 71,6 proc. kobiety; badana populacja to III i IV rok).Studenci wybierali spośród zaproponowanych w ankiecie pewne wartości, opinie, przekonania i stawiali odpowiedni znak, akceptując swój wybór. Respondent miał do wyboru cztery możliwości warto­ściowania przedstawionych aspiracji życiowych, klasyfikując je w ramach przyjętego kryterium.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *