HIERARCHIA CZŁONÓW WYCHOWANIA

Program wychowania w szkole obejmuje odpowiednie człony. Zadaniem respondentów było usytuowanie ich stosownie do dekla­rowanej rangi.Bardzo wielką wagę wg 33,1 proc. respondentów  przywiązuje się do wychowania intelektualnego. Nieco mniej – 59,8 proc. wyborów przypada na wychowanie obywatelskie i na wycho­wanie fizyczne – 58, 0 proc. wyborów.Dalsze miejsce w hierarchii zajmuje wychowanie estetyczne i techniczne – 55,3 proc. ankietowanych.Całkowicie natomiast ignoruje się wychowanie seksualne – 53,3 proc. wyborów oraz wychowanie ekonomiczne – 41,6 proc. badanych.Jak wynika z powyższej analizy, nauczyciele stosunkowo nie­wiele miejsca poświęcają tym ważnym z punktu widzenia społecz­nego dziedzinom życia.Zdecydowanie za bardzo pilną potrzebę uważa się zwiększenie nakładów na edukację i wychowanie z jednoczesnym przeprowadze­niem wnikliwej reformy programów kształcenia i wychowania.Taki pogląd prezentuje odpowiednio 68,9 proc. i 58,8 proc. respondentów. Prawie połowa indagowanych (53,7 proc.) postu­luje zwiększenie nakładów na sferę socjalną, m.in. poprzez ota­czanie dziecka opieką w instytucjach typu: przedszkola, interna­ty, świetlice itp. Ograniczenia przestępczości poprzez efektywne wychowanie bardzo pilnie domaga się 60,3 proc. respondentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *