JAKO PRZEDMIOT ROZWAŻAŃ

Często wypo­wiadają się o bezsensowności postulowanego procesu kształcenia i wychowania. Nie daje on gwarancji zatrudnienia. B. Suchodolski, dostrzegając ten problem, tak pisał: Bezrobocie, zwłaszcza bezrobocie młodzieży, jest tragicznym zjawiskiem na­szej epoki, w której nie tak dawno jeszcze formułowano hasła „pełnego zatrudnie­nia” jako program doskonałego społeczeństwa. Nie chcę podawać tu liczb, które się szybko zmieniają, ale stwierdzę ogólnie, iż znaczny stopień młodzieży startującej w życiu – niekiedy nawet jedna czwarta – nie może znaleźć pracy. Jaki sens ma w tych warunkach kształcenie zawodowe.Praća jako przedmiot rozważań pedagogów ze względu na jej dużą rolę w edukacji człowieka może być punktem wyjścia oddziel­nych przemyśleń. Celem tego przyczynkowego fragmentu naszego opracowania jest udostępnienie wyników badań z zakresu aspiracji społecznych jako motywacji do działania edukacyjno-wychowawczego. Uzyskane w trakcie badania dane empiryczne, mogą być przydatne w przyszłości jako materiał porównawczy dla kolejnych badań, po­zwalający określić trendy analizowanego zjawiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *