NA KOLEJNYCH MIEJSCACH

Wyniki badań przedstawiają się bardzo podobnie tak wśród ko­biet, jak i mężczyzn. Aż 92,3 proc. mężczyzn uznaje życie rodzinne za bardzo ważne, 6,2 proc. za ważne, ale spotykamy się też z opinią (1,5 proc.), iż problem ten jest zupełnie nieistotny. Kobiety w 89 proc. uznają to zjawisko za bardzo ważne, w 9,7 proc. za ważne, a 0,6 proc. traktuje „udane życie rodzinne” jako nieistotne. Na trzecim miejscu uplasowało się „zdobycie stanowiska” umoż­liwiającego spokojne i wygodne życie. Ponad 85,7 proc. mężczyzn uznaje to twierdzenie za ważne. Kobiety natomiast w 76,3 proc. zjawi­sko to traktują jako bardzo ważne, w 22,9 proc. jako ważne, a pozo­stała część – 0,8 proc. uznaje tę kwestię za zupełnie nieistotną. Jedno z końcowych miejsc w hierarchii aspiracji perspektywicznych zajmuje kwestia dotycząca wyjazdów zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *