ODERWANIE OD PROCESÓW

Wychowanie nie przebiega nigdy w oderwaniu od procesów społecznych, jest zależne od ich dynamiki i podlega tym samym prawidłowościom co życie społeczne. Według R. Dyoniziaka, wy­chowanie nie może polegać na przystosowywaniu młodych ludzi do zastanych warunków i wartości kulturowych. Ludzi trzeba obecnie wychowywać w taki sposób, aby mogli sprostać różnym przyszłym wyzwaniom, aby stwarzali nowe wartości w nowy sposób”.Poznanie skuteczności oddziaływań wychowawczych ma istotne znaczenie przede wszystkim praktyczne, zwłaszcza iż w świadomo­ści społecznej funkcjonuje przekonanie, że szkoła wychowuje przez sam fakt swego istnienia. Maria Mstowska-Psiuk uważa, że – jeżeli ma się dokonać auten­tyczna demokratyzacja naszego życia zbiorowego, ten proces należy rozpocząć od ukształtowania postaw członków demokratycznego społe­czeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *