OPINIE O SKUTECZNOŚCI

Postawy młodzieży i dorosłych wobec edukacji w latach prze­łomu są złożone, tak jak złożone są ich uwarunkowania.Znajdujemy w nich odbicie funkcjonującego przez ostatnie dzie­sięciolecia systemu szkolnego i polityki oświatowej państwa.Opinie, w jakim stopniu ogniwa procesu edukacyjno-wychowa­wczego były skuteczne w świadomości społecznej odzwierciedlają wyniki badań .Pozytywnym zjawiskiem wg 55,6 proc. respondentów była drożność systemu oświatowego, pozwalająca kontynuować dalszą naukę oraz poszerzać zakres treścł programu wykształcenia podsta­wowego. To pogląd 44,7 proc. badanych.Za mało skuteczne uznane zostało przez studentów „dobre wy­chowanie” – tak uważa 63,4 proc. respondentów.Nie znalazło uznania u ponad połowy badanych, tj. odpowiednio po 53,3 proc. także wychowanie w zakresie przygotowania do życia w rodzinie i wykształcenia zawodowego, pozwalającego dobrze funkcjonować na rynku oferowanej pracy.Podobne odczucia dotyczą problematyki wiedzy politycznej i społecznej – 51,0 proc. respondentów oraz (mającego związek z”tym zagadnieniem) wyrobienia szacunku dla państwa i jego orga­nów władzy. Taki pogląd deklaruje 49,0 proc. ankietowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *