PODOBNY CHARAKTER

Porównując odsetki w dwóch dużych próbach niezależnych (Z = 2,330; p. 0,05) przyjmu­jemy, że różnica między częstością względną występowania tego ro­dzaju aspiracji perspektywicznych jest statystycznie istotna.Zupełnie podobny charakter przyjmuje aspiracja perspektywiczna, dotycząca uzyskania stanowiska kierowniczego (Z = 2,273; p. 0,05). Jednoznacznie możemy stwierdzić, że jest statystycznie istotna.Bardzo widoczna rozbieżność daje się zauważyć w dążeniach mających na celu założenie własnej firmy. 43 studentów z 73 uważa ten cel za bardzo ważny, ale tylko 35 studentek z populacji 184— —osobowej uważa podobnie (Z = 9,881; p. 0,05). Zdecydowanie mo­żemy stwierdzić, że różnica wynikająca z porównania odsetków jest statystycznie istotna. Podobne badania zostały przeprowadzone w latach osiemdzie­siątych przez Instytut Badań Problemów Młodzieży. Około 1300 respondentów wypowiadało się na temat aspiracji i celów życio­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *