PODSTAWA PROCESU BADAWCZEGO

Podstawę procesu badawczego, który nauczyciel akademicki uczelni pedagogicznej podejmuje, stanowi problem, dlaczego tak a nie inaczej wygląda poddana procesowi badawczemu rzeczywi­stość dydaktyczno-wychowawcza. Zasadniczym elementem procesu badania jest myślenie heurystyczne. Zabiegi badawcze, które pro­wadzą do odkryć mających tylko jedno rozwiązanie, nazywamy konwergencyjnymi. Występują one w obrębie nauk ścisłych, ponie­waż dotyczą głównie takich dziedzin nauki, jak matematyka, fizyka i innych dziedzin przyrodniczych.W obrębie działalności pedagogicznej zajmujemy się przede wszystkim człowiekiem, bez którego nawet najdoskonalsze tech­niczne środki dydaktyczne nie mają wartości. Spotykamy tutaj sze­roki obszar problemów społecznych, które mają wiele rozwiązań. Są one nazywane dywergencyjnymi. Aspiracje związane z procesem badania naukowego wymagają dyscypliny intelektualnej. Obejmują one najczęściej trzy ogniwa:obserwowanie otaczających rzeczy lub zdarzeń edukacyjnych,tworzenie hipotezy (hipotez) na podstawie zaobserwowanych faktów i zależności między nimi,doświadczalne sprawdzenie hipotezy (hipotez) na podstawie zaob­serwowanych faktów i zależności między nimi w działalnościedukacyj no-wychowawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *