PRACA I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Pra­ca i działalność społeczna w tego typu jednostkach nie daje satysfak­cji. Tego zdania jest 40,5 proc. badanych mężczyzn i 30,2 proc. ko­biet. Być może właśnie brak tej satysfakcji prowadzi do zmniejsze­nia się liczby studentów angażujących się w życie społeczne. Stąd, jak wykazały wyniki badań, organizacje studenckie nie mają znaczą­cego wpływu na przekonania studentów. To wszystko razem sprawia, że znaczny procent przyszłej kadry nauczycielsko-inżynieryjnej nie w’idzi potrzeby społecznego działa­nia. Dość niekorzystnie przedstawiają się wyniki badań dotyczących wpływu studentów na życie społeczno-polityczne. 40,5 proc. męż­czyzn uważa, że problem ten jest mniej ważny, gdyż nie posiadają oni żadnego wpływu na życie społeczno-polityczne, podobnego zdania jest większość przebadanych kobiet (30,2 proc.). Większość badanych uważa, że o wszystkich ważniejszych sprawach decydują jednostki lub grupy, a nie całe społeczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *