PRAWIDŁOWE UŚWIADOMIENIE

W wyniku tych społecznych interakcji kształtuje się pewien rodzaj fundamentalnej struktury wartości, na którą składa się język, kultura, religia itd. Jeśli dana wartość nie jest uznawana i realizowana, wówczas też człowiek nie ma możliwości czerpania z niej doznań uczuciowych. W tym sensie zasadna wydaje się emotywistyczna interpretacja wartości. Warto­ścią jest coś o tyle, o ile jest w stanie wyzwolić uczucia, doznania, przeżycia emocjonalne. Zatem do tego by wychowywać, należy młodemu człowiekowi ukazać potrzebę pracy jako warunku samore­alizacji.Kiedy człowiek tworzy materialne warunki swego życia, nie pod naciskiem fi­zycznych czy ekonomicznych konieczności, ale ze świadomością, że tworzy w ten sposób siebie samego (…), wtedy produkuje’refleksyjnie nie zapominając, że stwarza w ten sposób taki a nie inny rodzaj swego życia i że rozstrzyga tym samym pytanie wartość i sens życia – rozstrzyga je w praktyce produkcyjnej . Prawidłowe uświadomienie sobie swojej roli życiowej i stwier­dzenie, że jest ona sensowna, tzn. pozytywna z punktu widzenia wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *