PRZEANALIZOWANIE TEORII

Po przeanalizowaniu wielu teorii związanych z kształtowaniem orientacji życiowej u człowieka przyjęto, iż proces powstawania krystalizowania się aspiracji jest stopniowy. Początkowo u jednostki pojawiają się pojedyncze motywy rozumiane jako stany skierowane na osiągnięcie pewnego obiektu. Z nich kształtują się życzenia, czyli jed­norazowe, krótkotrwałe pragnienia osiągnięcia celu. Ich nietrwałość różnicuje je w stosunku do aspiracji. Zestaw życzeń mobilizuje jed­nostkę do działań możliwych do zrealizowania. Sformułowane w ten sposób aspiracje mogą być następnie urzeczywistniane. Ich konkrety­zacja rzadko przyjmuje postać pierwotną, częściej występują zmiany Tylko te mające duże nasilenie tworzą dążenia bardziej sprecyzowane. Są to takie aspiracje,’których realizacja jawi się w umy­śle jednostki jako zestaw konkretnych zachowań, doprowadzających do określonego celu. Ostatecznie pewien układ aspiracji i dążeń czło­wieka konstruuje charakterystyczną dlań orientację życiową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *