REALISTYCZNY CHARAKTER

Wyniki przedstawiały się następująco:założenie rodzin i udane życ.e rodzinne (72,5 proc.),ciekawa praca zgodna z zainteresowaniami (66,1 proc.),zdobycie wykształcenia i wysokich kwalifikacji (47,5proc.)wysokie zarobki i dobra materialne (40,5proc.)zdobycie stanowiska dającego możność kierowania innymi (4 proc.), Podsumowując mogę stwierdzić, że uzyskane wyniki w więk­szości pokrywają się z opiniami z lat ubiegłych. Aspiracje życiowe badanych mają charakter typowo realistyczny. Jedno z pierwszych miejsc zajmuje udane życie rodzinne. Bardzo interesującym zjawi­skiem jest problem wykształcenia i wychowania przyszłych dzieci. Młodzi ludzie wysoko cenią usamodzielnienie się, prowadzi do tego podjęcie ciekawej, zgodnej z wykształceniem i zainteresowaniami pracy. Celami mało atrakcyjnymi pozostają: działalność społeczna w organizacjach studenckich, a także zdobycie stanowiska kierowni­czego. Czas przemian ustrojowych skłania do refleksji dotyczących ak­sjomatów edukacyjnych i wychowawczych oraz praktycznej ich transformacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *