RÓŻNE OBSZARY WYSTĘPOWANIA

Badając różne obszary występowania, rozmaite rodzaje „treściowe”, różne typy, dąży się czasem do określenia swoistej struktury aspiracji. W zależności od obrazu tej struktury wyróżnia się aspiracje o strukturze spójnej lub niespójnej. Wreszcie aspiracje odnosi się niekiedy do możli­wości ich realizacji (adekwatne do tych możliwości i nieadekwatne), mogą więc być zawyżone lub zaniżone w stosunku do możliwości. Sto­suje się ponadto rozróżnienie aspiracji, którego podstawą jest wyodręb­nienie materialnych i niematerialnych obiektów dążeń. Tymi obiektami mogą być np. idee, stany psychiczne i przedmioty. Reasumując można stwierdzić, że wszystkie te typologie i ro­dzaje aspiracji mają charakter umowny, daleki od precyzyjnego ide­ału. Typologie te mają przede wszystkim walor ogólnego porządko­wania problematyki rodzajów aspiracji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *