SŁABOŚĆ FILOZOFII

Na świecie – szczególnie w krajach demokratycznych – jest to sytuacja naturalna i występująca od lat. Lata osiemdziesiąte ujawniły w naszym kraju słabość filozofii „doskonalenia” szkoły i w ogóle edukacji. Luka najbardziej dokucz­liwa ujawniła się, co nie jest zaskoczeniem, w zakresie filozofii wy­chowania czy pedagogiki ogólnej – zastępowanej u nas przez teorię wychowania.Podstawowe zarzuty skierowane zostały przeciwko doktrynie oświaty, edukacyjnej aksjologii i teleologii, a więc obszarom nie poddawanym lub poddawanym zaledwie minimalnym zmianom w reformach „doskonalących” oświatę. Uznano, że podważyć należy sens dotychczasowej edukacji, podstawowe cele, najważniejsze funkeje“Wymaga to nie reformowania i doskonalenia, ale radykalnej zmiany filozofii edukacyjnej, paradygmatu edukacji. Rumieńców nabrały dyskusje o statusie naukowym pedagogiki i jej pojmowaniu. Koniecznym, ale trudnym do zniesienia wstrząsem stało się przenie­sienie na nasz grunt wielu prac i doświadczeń zagranicznych od­zwierciedlających znane nam koncepcje i poglądy pedagogiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *