SPOŁECZNA RANGA PRACY

Uznać trzeba, że studenci dostrzegają społeczną rangę pracy. W ścisłym związku z pracą zawodową pozostaje wynagrodzenie. W tym przypadku wyniki badań- przedstawiają się następująco: kobiety w 72,1 proc. uznają zarobki za bardzo ważny problem a w 23,4 proc. za ważny. Pozostała część badanej populacji (4,5 proc.) nie zgadza się z poprzednimi opiniami i określa wysokość zarobków jako zagadnienie mniej ważne. Należy zaznaczyć, że stanowisko w tej kwestii ma nieco odmienny charakter w badanej grupie mężczyzn. Około 69,0 proc. zgadza się z twierdzeniem, że wynagrodzenie to bardzo ważny problem, ale wystąpiły też od­mienne opinie (4,6 proc.).Tak rozumiane stanowisko potwierdza ogólną opinię, że każ­dy powinien podejmować taką pracę zarobkową, która przynosi przede wszystkim satysfakcję i zadowolenie, a nie wyłącznie korzyści materialne. Wyniki badań są potwierdzeniem wyrażanych opinii, iż studenci coraz mniej darzą zaufaniem różne ośrodki informacji. Badana mło­dzież uważa, iż nie powinna brać czynnego udziału w życiu społecz­nym poprzez działalność w różnych organizacjach studenckich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *