SPRECYZOWANE OPINIE

Młodzież ma sprecyzowane opinie na temat aspiracji ogólnobytowych (pracy, rodziny, mieszkania itp.). Istnieje’ bardzo wysoki poziom realizmu formułowanych aspiracji. Badani uwzględnili w nich swoje konkret­ne możliwości oraz okoliczności zewnętrzne. Jedno z końcowych miejsc w hierarchii aspiracji perspektywicz­nych zajmuje kwestia dotycząca wyjazdów zagranicznych. Więk­szość badanych jest zgodna co do tego, że taka działalność nie od­grywa już tak znaczącej roli jak w latach poprzednich. Z badań wy­nika, iż coraz większe rzesze studentów wyrażają chęć zrealizowania swoich planów życiowych w nowym demokratycznym państwie.Spośród wielu aspiracji perspektywicznych najistotniejsza okazuje się możliwość wykształcenia i wychowania dzieci. 69 studentów uwa­ża ten rodzaj aspiracji za priorytetowy, z populacji 184 studentek na­tomiast – 154 twierdzi, że jest to problem ważny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *