W HIERARCHII ASPIRACJI

W hierarchii aspiracji osobistych nie można pominąć zjawiska zdobywania sławy, popularności, ogromnego sukcesu. W tej kwestii opinia wśród badanych przedstawia się bardzo podobnie, tzn. całość respondentów nie przypisuje wielkiego znaczenia tego typu działal­ności. Występuje również teza, iż problem ten jest zupełnie nieistot­ny (12,7 proc. mężczyzn i 8,3 proc. kobiet). Reasumując, można stwierdzić, że 67 studentów uważa udane życie rodzinne za najważniejszą aspirację osobistą. Natomiast 43 studentki uważa to zjawisk za ważne. Po dokonaniu porównania frakcji w dwóch próbach (Z = 1,981; p. 0,05) przyjmujemy, że różni­ca ta jest statystycznie istotna.Spośród wielu pytań zamieszczonych w ankiecie dotyczących aspi­racji perspektywicznych na czoło wysuwa się dość nieoczekiwanie pro­blem związany z możliwością wykształcenia i wychowania dzieci. Świadczy to z pewnością o zrozumieniu przez młodzież uczelni potrzeby zdobywania odpowiedniego wykształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *