W WIELU PAŃSTWACH

W wielu państwach opracowuje się systematycznie różnorodne wizje edukacji społeczeństwa. Przedsięwzięcia te są często wyra­zem krytyki dotychczasowych rozwiązań. W Polsce bardzo wielu pedagogów kojarzy minione dekady z edukacją o narzuconych racjach, służącą sprawowaniu władzy i nie uwzględniającą inno­wacji. Jest to ocena najczęściej zasadna i jednocześnie nie pozba­wioną przestróg na przyszłość. Chodzi tu także i o to, by na polski grunt nie przenoszono obcych doświadczeń rozmijających się zwy­kle z istniejącymi realiami społecznymi. Zakres dokonujących się obecnie przemian edukacyjnych wykracza zdecydowanie poza zna­ne nam procesy i zdarzenia.We współczesnym świecie, a także i w Polsce wzrasta rola edukacji humanistycznej, a jej funkcje w formowaniu demokratycznego państwa są szczególnie istotne. Główna teza metodologiczna niniejszych rozwa­żań brzmi następująco: niezależnie od przyszłego modelu wyższych uczelni konieczne jest wyraźne określenie roli i zadań przedmiotów humanistycznych w kształceniu studentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *