W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

W zakresie kształtowania szacunku dla porządku prawnego pań­stwa problem jest nieco bardziej złożony. Ma to swoje implikacje w akcie najwyższego rzędu (konstytucji), która jest nieadekwatna do istniejącej rzeczywistości.Fakt ten rzutuje na enigmatyczny system prawny nie budzący szacunku wśród 28,0 proc. badanych.Intensyfikacja oddziaływań wielopłaszczyznowych, realizowa­nych poprzez organizacje i instytucje kościelne na rzecz wychowania i postępowania dobrego katolika znajduje swoje potwierdzenie u 29,6 proc. respondentów. Nie napawa natomiast optymizmem to, że tylko 5,8 proc. stu­dentów wystawia ocenę pozytywną w kwestiach osądzania zjawisk politycznych i społecznych. Moralność utożsamiana z zasadami postępowania i nieustannym wyborem własnej drogi implikuje pewien wzór osobowy, kreowany w procesie kształcenia i wychowania.Warunkiem takiego świadomie i właściwie dokonanego aktu wyboru własnej linii postępowania czy też oceny postępowania in­nych ludzi jest znajomość przyjętych i obowiązujących w danym społeczeństwie norm moralnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *