WALORYZACJA FUNKCJI

Mówiąc zatem o waloryzacji funkcji samore­alizacji w życiu człowieka, wskazuje się na związek tego procesu z systemem wartości jednostki kształtowanym w procesie edukacji humanistycznej.Takie podejście podważa sens dotychczasowej edukacji, jej podstawowe cele i najważniejsze funkcje. Wymaga to nie refor­mowania i doskonalenia, ale radykalnej zmiany filozofii edukacyj­nej, paradygmatu edukacji. Najogólniej mówiąc, współczesna edu­kacja ma spełniać nie tylko funkcje służebne wobec państwa (głównie elity władzy), lecz także wobec obywateli. Doktrynę edu­kacji adaptacyjnej, służącej przystosowaniu kolejnych pokoleń do zasadniczych warunków społeczno-politycznych i gospodarczych, zastąpić należy doktryną krytyczno-kreatywną, która pomagać powinna w ujawnianiu słabości i kształtowaniu modelu lepszego. W miejsce edukacji traktowanej instrumentalnie i technologicznie, narzuconych funkcjach i celach, wprowadzać należy edukację odwołującą się do wartości uniwersalnych, respektującą pragnienia ludzi uczestniczących w procesach oświatowych, sprzyjającą nie­skrępowanemu procesowi rozwoju jednostek i pomagającą im w rozstrzyganiu wielu problemów życiowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *