WYCHOWANIE DO ŻYCIA WARTOŚCIOWEGO

Pytanie, jak i do czego wychowywać, wydaje się w obecnych czasach szczególnie istotną a niekiedy i drażliwą kwe­stią. Ostatnie lata przyniosły szereg publikacji poświęconych temu problemowi. Należy tu zauważyć nierozerwalny związek celów kształcenia i wychowania ze światem wartości, które dla edukacji współczesnej stanowią problem kluczowy. Trudno jednak rozstrzy­gnąć, którymi z owych wartości warto by się zająć na gruncie peda­gogiki i jakie przemawiają za tym racje: czy nastawiać się na wy­chowanie moralne, kształtowanie osobowości, czy na przygotowanie do realizmu codziennego życia. Obecnie dominuje tendencja przed­miotowego szkolenia wykwalifikowanych kadr, kształcenia fachow­ców i specjalistów. Wspominając o powiązaniu wychowania z war­tościami, należy podkreślić inspirującą rolę pedagogiki kultury. Jej kreator S. Hessen dowodzi, że indywidualna struktura cech konstru­ujących osobowość jest wytworem kultury i powstaje na drodze twórczego kontaktu z wartościami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *