WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI

W tych trzech dziedzinach wychowania zaledwie 5 proc. to wybory bardzo dobre. Przedstawione dane empiryczne z pewno­ścią bardzo wybiórczo i ogólnie traktują problem samooceny w aspekcie wychowania. Pozwalają one jednak na wyciągnięcie pewnych obiektywnych wniosków, przydatnych w pracy pedago­gicznej.Badania potwierdzają doniosłą rolę rodziny w wychowaniu do życia wartościowego i kształtowaniu postaw obywatelskich.Pozycja Kościoła i religii w wychowaniu jest także bardzo mocna, jednak nie dorównuje sile oddziaływań rodziny.Studenci są bardzo dobrze przygotowani do korzystania z dóbr kultury; wysoko oceniają swe postawy moralne i intelektualizm. Konieczne wydaje się położenie większego nacisku w pracy pedagogicznej z młodzieżą na wychowanie patriotyczne, a także świadomość polityczną.Dokonane w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej przemiany uświadomiły nam dobitnie, że gruntownej przebudowy wymaga nie tylko gospodarka i system polityczny pań­stwa, ale także cały system edukacji narodowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *