WYSOKA OCENA

Dane procentowe dotyczące wychowania moralnego, estetycznego i intelektualnego przedstawiają się w bardzo podobny sposób jak opisane wychowanie kulturalne. Studenci wysoko oceniają swój poziom intelektualny, ale także swoje morale. Ogólnie brak przygotowania w kwestii wychowania moralnego deklaruje 6,1 proc. studentów. Brak przy ocenie własnego przygotowania intelektualnego wynosi ogółem 2 proc. Wysoka sa­moocena wartości moralnych, estetycznych, kulturalnych i intelektu­alnych koreluje z deklarowanym silnym wpływem środowisk ro­dzinnych i postaw religijnych. Kobiety bardzo wysoko oceniają to wychowanie, mężczyźni zaś traktują je przeważnie jako wystarczają­ce. Respondenci, oceniając swe wychowanie religijne, wyniesione tak z domu rodzinnego, jak i z lekcji religii, tylko w 8 proc. przyznali brak przygotowania w tej dziedzinie. Pozostali w większości oceniali je dobrze.  Dom rodzinny – jak widzimy – w kwestii wychowania religijnego dominuje nad działalnością Kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *