WYZNACZNIK EFEKTYWNOŚCI

Zmiany własno­ściowe (uwłaszczenie społeczeństwa, reprywatyzacja i prywatyzacja itp.), wprowadzenie pluralizmu politycznego, zmiana konstytucji, zmia­ny w nazwie państwa i jego symbolice, a także wiele innych istotnych zmian – nie świadczą jeszcze, że staliśmy się z dnia na dzień państwem i społeczeństwem w pełni demokratycznym. Aby tak się stało, muszą nastąpić przede wszystkim zmiany w świadomości społecznej obywateli, w ich sposobie myślenia i działania, a to wymaga czasu. Trzeba ich bo­wiem wyposażyć w nową wiedzę, ale przede wszystkim wpoić im nowy system wartości, adekwatny do wymogów ustroju demokratycznego. Są to jedne (choć z pewnością nie jedyne) warunki, od spełnienia których zależy w dużym stopniu dalszy postęp w rozwoju demokracji w naszym państwie oraz w zaspokajaniu potrzeb i aspiracji materialnych, kultural­nych i społecznych jego obywateli. Tymczasem szkolnictwo polskie, mimo wielu korzystnych zmian w działalności poszczególnych uczelni, generalnie nie jest dostosowane do nowej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *