Z ZASAD PSYCHOLOGII

Wyrosła z zasad humanistycznej psychologii orientacja kształcenia humanistycznego jest przede wszystkim procesem przeciwko unifikują­cym tendencjom wielu dotychczasowych koncepcji kształcenia. Podsta­wowym zaś wyznacznikiem tej orientacj i jest wspieranie każdego uczą­cego się człowieka w odkrywaniu własnej indywidualności. Osiąganie tych celów jest w poważnej mierze wytworem odpowiedniej atmosfery nauki, programu studiów itp. Istota orientacji kształcenia humanistycznego odwołuje się więc do podmiotowego wymiaru człowieka. Jest to edukacja obej­mująca nowe obszary egzystencji ludzkiej. W skali podmiotowego mikroświata są to między innymi takie kategorie edukacyjne, jak rozumienie i porozumiewanie, nowy rodzaj odpowiedzialności, solidarność międzyludzka. W skali makroświata podmiotu zaś są to takie obszary, jak nauka, technika, kultura, ekonomia i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *