ZA POMOCĄ WZORU

Wyniki badań przedstawione w tej części ukazują z jednej strony potrzebę działań społecznych studentów, z drugiej zaś niewiarę w skutki takich przedsięwzięć. Po przeanalizowaniu danych zawartych w tabelach statystycz­nych można pokusić się o dalsze wnioskowanie. Za pomocą wzoru „Z” porównujemy frakcje w dwóch próbach niezależnych przyjmu­jąc poziom istotności 0,05. 62 studentów z populacji poddanej bada­niom twierdzi, iż bardzo ważnym zjawiskiem jest zdobycie zawodu i ciekawej pracy. 135 studentek, co stanowi mniejszy procent danej populacji, przyjmuje stanowisko podobne (Z = 3,980; p. 0,05). Za­tem różnica między częstością względną występowania tego typu dążeń życiowych jest statystycznie istotna.Z przedstawionych danych wynika jasno, że,- z licznych cech, wartości i właściwości cenionych przez studentów w życiu najważ­niejsza jest mądrość, wiedza, wykształcenie. Inteligencja zaś jest traktowana jako bardzo istotna właściwość, umożliwiająca wyróż­nienie się w gronie braci studenckiej. Uznać należy, że około 73,5 proc. badanych studentów pragnie uzyskać zaplanowane wykształce­nie, 75,2 proc. kobiet traktuje ten problem bardzo podobnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *