ZAUWAŻALNE DYSPROPORCJE

Dysproporcje jednak są zauważalne głównie w przypadku wychowania politycznego i obronnego. Zde­cydowanie wyżej oceniają je mężczyźni. Wychowanie ekonomiczne kobiety oceniają dwukrotnie wyżej niż mężczyźni. W tym przypadku idzie o ocenę zaradności życiowej ankietowanych. Kobiety zatem przygotowane są do tej roli lepiej. Najbardziej niepokojąco wyglą­dają cyfry w rubrykach przedstawiających brak przygotowania, czyli praktyczną niekompetencję respondentów w wypełnianiu ról spo­łecznych, implikowanych odpowiednim wychowaniem. Faktem jest jednak, że wartości reprezentowane w tabeli 3 przez różne składniki wychowania tracą w naszym społeczeństwie popularność. Potocz- ność tej opinii znajduje potwierdzenie w wynikach ankiety. Trochę wyższe, aczkolwiek także zbyt niskie, wydają się samooceny doty­czące wychowania fizycznego, seksualnego i medyczno-sanitarnego. Około 10 proc. studentów deklaruje przy ocenie swego wychowania w zakresie kultury fizycznej brak przygotowania, swoją kulturę sek­sualną oraz przygotowanie medyczno-sanitarne oceniło tak 20 proc. badanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *