Latest Posts

W POLSKICH BADANIACH

W polskich badaniach nad wy­chowaniem K. Sośnicki przyjmuje, że proces pedagogiczny nie jest procesem naturalnym, żywiołowym i nieświadomym, ale procesem celowej działalności człowieka, świadomej i rozumowej, organizowa­nej przez niego jak inne procesy jego wytwórczości.Celów wychowania szuka on w duchowych wartościach złożo­nych…
Więcej

REALISTYCZNY CHARAKTER

Wyniki przedstawiały się następująco:założenie rodzin i udane życ.e rodzinne (72,5 proc.),ciekawa praca zgodna z zainteresowaniami (66,1 proc.),zdobycie wykształcenia i wysokich kwalifikacji (47,5proc.)wysokie zarobki i dobra materialne (40,5proc.)zdobycie stanowiska dającego możność kierowania innymi (4 proc.), Podsumowując mogę stwierdzić, że uzyskane wyniki w…
Więcej

PODOBNY CHARAKTER

Porównując odsetki w dwóch dużych próbach niezależnych (Z = 2,330; p. 0,05) przyjmu­jemy, że różnica między częstością względną występowania tego ro­dzaju aspiracji perspektywicznych jest statystycznie istotna.Zupełnie podobny charakter przyjmuje aspiracja perspektywiczna, dotycząca uzyskania stanowiska kierowniczego (Z = 2,273; p. 0,05)….
Więcej

SPRECYZOWANE OPINIE

Młodzież ma sprecyzowane opinie na temat aspiracji ogólnobytowych (pracy, rodziny, mieszkania itp.). Istnieje’ bardzo wysoki poziom realizmu formułowanych aspiracji. Badani uwzględnili w nich swoje konkret­ne możliwości oraz okoliczności zewnętrzne. Jedno z końcowych miejsc w hierarchii aspiracji perspektywicz­nych zajmuje kwestia dotycząca wyjazdów…
Więcej

ASPIRACJE OSOBISTE

Dążenia natury osobistej zajmują bardzo istotną pozycję wśród po­zostałych aspiracji. Udane życie rodzinne aż 92,3 proc. mężczyzn uznaje za najważniejsze w swoich dążeniach życiowych. Kobiety traktują tę kwestię porównywalnie z mężczyznami, plasując ją na pierwszym miej­scu. Wynika stąd fakt, że…
Więcej