Latest Posts

PODSTAWOWE CELE ODDZIAŁYWANIA

Pod­stawowymi celami oddziaływania w sferze IR będą więc:budzenie lub utrzymanie dotychczasowego zaufania do organizacji wśród inwestorów,promowanie wiarygodności i reputacji przedsiębiorstwa,ustanowienie dobrych powiązań komunikacyjnych ze światem finansów,tworzenie strategii komunikacyjnej, zgodnej z celami całej organizacji,uzyskanie pozytywnego goodwill przedsiębiorstwa, pracowników, pro­duktów, a także…
Więcej

STOSUNKI Z INWESTORAMI

Investor Relations oznacza kształtowanie stosunków firmy z inwestora­mi i budowanie pozytywnego obrazu w kontaktach z nimi. Działalność ta odnosi się głównie do spółek akcyjnych i akcjonariuszy, ale także do wszel­kiego typu organizacji współwłaścicielskich, np. spółek z ograniczoną odpo­wiedzialnością, spółdzielni i…
Więcej

OGÓLNE KORZYŚCI

Wspominasz o ogól­nych korzyściach, które mogą być związane ze spełnieniem twojej prośby. Na przykład przydzielając grupie żmudną i nieciekawą pracę, stwierdzasz: „Ta praca może być dla was ogromną szansą zdobycia uznania najwyższego kierownictwa”. Inspiruj opowiadaniami o sukcesach, czasem pozwól sobie na…
Więcej

WE WŁAŚCIWYM MOMENCIE

Zadawaj właściwe, personalne pytania. Pytania te wywołują reakcje emocjonalne, mają na celu zaangażowanie pracownika w słuchanie i zmusze­nie go do aktywności umysłowej. Na przykład: „Czy chcecie przyczynić się do tego, aby nasza firma była numerem 1 na rynku?”, zamiast: „Chciałbym,…
Więcej

INSPIRUJ PODWŁADNYCH

Inspiruj podwładnych poprzez odwoływanie się do istotnych wartości. Jeśli np. twoi podwładni są bardzo rodzinni, możesz użyć wypowiedzi typu: ,Jeśli nie zwiększymy wydajności o 20%, konkurencja nas zniszczy. A jak wte­dy zapewnimy byt naszym najbliższym?” Jeśli natomiast chcesz zmotywować młody zespół…
Więcej

NARZĘDZIA SKUTECZNEGO LIDERA

Demonstruj to, czego chcesz nauczyć grupę. Sama teoria nie wystarczy. Sita przykładu jest najbardziej motywująca. Jeśli np. do zadań grupy należy obsługa klientów, nie szczędź wysiłku, aby pokazać w praktyce, jak radzić so­bie z zastrzeżeniami najbardziej opornych, łagodzić napięcia, panować…
Więcej

KONCENTRACJA UWAGI

Wykorzystaj pierwszy sukces, aby szybko pomnażać osiągnięcia. Możesz liczyć na przydzielenie innych zadań, dających większą władzę, jeśli się o to upomnisz, podkreślając swoją skuteczność.Daje ci to możliwość umocnienia władzy. Szefowie firm korzystają z usług konsultantów, ekspertów z zewnątrz, którzy mają…
Więcej

TWORZENIE SIECI KONTAKTÓW

Zaproponuj znaczącej liczbie osób wspólny lunch. Zaoferuj pomoc i go­towość do współpracy. Przedstaw korzyści z przystąpienia do twojej „sieci”.Zafunduj sobie efektowne wizytówki. Rozdawaj je wszystkim, którzy spełniają kryteria przydatności. Będziesz miał szczęście, jeśli 10% z ogólnej liczby rozdanych wizytówek przyniesie…
Więcej

ZDOBYCIE WIEDZY

Im więcej ludzi z firmy i sojuszników z zewnątrz będzie za tobą stało, tym szybciej zdobędziesz wpływy. Korzyści z posiadania koalicji jest wiele. Jesteś na bieżąco z przepływem informacji. Wiesz zawsze pierwszy, jakie zmiany szy­kują się w kadrach, płacach, posunięciach…
Więcej