Latest Posts

ZACHOWANIA NIEWERBALNE

Uśmiechaj się w określonych sytuacjach; uśmiech stale przyklejony do twarzy może nasuwać domysły, że ukrywasz prawdziwe odczucia,Pełny uśmiech oznacza autentyczność. Grymas na twarzy zdradza fałsz.Częsta zmiana mimiki jest bardziej autentyczna niż kamienny wyraz twarzy.Nie wpatruj się uporczywie w rozmówcę. Utrzymuj…
Więcej

MÓW PRAWDĘ

Unikaj krętactwa i kontroluj to, co obiecujesz. Pamiętaj o realizacji obietnic. Na przykład prezes firmy mówi: „Połączenie firm nie spowoduje re­dukcji zatrudnienia.” Jeśli jednak zwolnienia nastąpią, lider straci zaufanie. Sama redukcja nie przyniosłaby uszczerbku, ale fałszywe obietnice potrafią wyrządzić wiele…
Więcej

ZDOBYCIE ZAUFANIA

Będziesz musiał rozstrzygać między głosami: „Wiele dzieci ucier­pi z powodu braku rodziców w weekend” a .Jeśli pracownicy będą pracować bez dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny, wzrośnie rentowność firmybędzie można utrzymać wiele stanowisk pracy”.Czy byłbyś zadowolony, gdyby o twojej decyzji napisała lokalna…
Więcej

PRZESTRZEGANIE KODEKSU

W przestrzeganiu kodeksu czeka cię wiele dylematów. Posłużmy się przy­kładem menedżera, który musi walczyć z kryzysem w firmie. Zwolniono wielu pracowników i brakuje rąk do pracy. Jednym z rozwiązań jest nakłonienie podwładnych do pracy w soboty bez dodatkowego wynagrodzenia. Oto…
Więcej

WŁASNY KODEKS ETYCZNY

Lider postępuje zgodnie z normami etyki. Sporządź listę działań z twojej branży zawodowej, które uważasz za etyczne i niemoralne, właściwe ł nagan­ne. Możesz uzupełnić kodeks o własne elementy. Zastanów się, w jaki sposób będziesz naginał zasady, aby awansować. Czy posuniesz…
Więcej

JAK ZASŁUŻYĆ NA ZAUFANIE

Codzienne zachowania lidera wymagają stosowania norm etycznych, na­wet wtedy, gdy inni postępują nieetycznie. Według amerykańskich badań ide­alny lider XXI wieku powinien posiadać dwie najważniejsze cechy, niezbędne dla sprawowania przywództwa: zaufanie i uczciwość. Jako przykład tych cech niech posłuży anegdota o…
Więcej

TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA

Oto kilka wskazówek dotyczących doskonalenia kreatywności.Zawsze notuj swoje ciekawe pomysły w specjalnym rejestrze (w notat­niku lub komputerze). Nikt nie jest na tyle doskonały, aby zapamiętać ulotne idee. Nigdy nie wiesz, kiedy mogą się okazać potrzebne.Interesuj się nowościami w twojej branży….
Więcej

CELE TRUDNEGO PYTANIA

Celem trudnego pytania jest pomoc drugiej osobie w ocenie status quo, a nie jej onieśmielenie czy zastraszenie. Pytanie daje szansę uruchomienia kreatywnego myślenia, które poprowadzi do zmiany i sprawi, że podwładny dojdzie do przekonania: „Dlaczego o tym nie pomyślałem, przecież…
Więcej

ROLA W FIRMIE

Do tego przyda się umiejętność zadawania trudnych pytań. To bardzo ważna część pracy lidera. Sprzyja umocnieniu twojego wizerunku jako przy­wódcy, ponieważ ludzie oczekują, że lider będzie stawiał prowokacyjne pyta­nia. Czasami nawet wolą, żeby zadawał pytania, niż udzielał właściwych odpo­wiedzi. Umiejętność…
Więcej

MYŚLENIE SZEROKIMI KATEGORIAMI

To z kolei wymaga zatrudnienia kontrolerów w dziale produkcji obsługi klienta. Zatrudnienie pociąga za sobą konieczność szkoleń. One z ko­lei zwiększają koszty produkcji, co w konsekwencji może doprowadzić do ko­nieczności zmniejszenia kosztów poprzez przeprojektowanie produktu itd, Myślenie szerokimi kategoriami można porównać do…
Więcej